انواع دستگاه حضور و غیاب و مزایای هر کدام :

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره:

نکته ای که وجود دارد این است که رعایت بهداشت برای سازمان ها حائز اهمیت است. زمانی که کارکنان از دستگاه اثر انگشت استفاده می نمایند، امکان انتقال بیماری از روی انگشتان به دستگاه و انتقال به فرد دیگری وجود دارد. این آلودگی هنگام صرف غذا یا چای یا به صورت دیگری باعث ایجاد بیماری می گردد. در حقیقت، این یکی از معایب دستگاه های حضور و غیاب اثر انگشتی است. در دستگاه های تشخیص چهره، با توجه به اینکه تماس فیزیکی ای وجود ندارد، این مشکل رفع می گردد.

درخصوص مزایای دستگاه تشخیص چهره یکی از نکاتی که برای برخی از سازمان‌ها خیلی مهم است، بحث دربارۀ همین ارتباط فیزیکی، یعنی تماس فیزیکی فرد و دستگاه، است که می‌تواند باعث آلودگی شود. وقتی‌که کارکنان از دستگاه اثر انگشت استفاده می‌کنند، امکان دارد از روی آن سنسور، آلودگی به هر طریقی به انگشتشان منتقل شود.

این آلودگی هنگام صرف غذا یا چای یا هر مسئلۀ دیگری باعث ایجاد بیماری می‌شود. درحقیقت، این مشکل عیب دستگاه‌های اثر انگشتی است. در دستگاه‌های تشخیص چهره، باتوجه‌ به اینکه تماس فیزیکی‌ای وجود ندارد، این مشکل رفع شده است. این هم نکتۀ مهمی است.

با وجود سامانۀ حضور و غیاب یا به‌عبارت دیگر، هنگامی‌که دستگاه و نرم‌افزار ورود و خروج کارکنان را ثبت می‌کند، سرعت محاسبۀ حقوق و دستمزد هم بیشتر می‌شود؛ درنتیجه، شرکت‌ها زمانی را بابت انجام این محاسبات به آن معنای سابق صرف نمی‌کنند. این هم یکی دیگر از مزایایی است که سامانۀ حضور و غیاب برای سازمان‌ها به‌همراه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *