نرم افزار ارزیابی ۳۶۰ درجه تحت وب رادن

کنسول ارزیابی ۳۶۰، در واقع مجموعه ای از گروه سؤالات، پرسش نامه ها، دوره ها و سؤالاتی است که در پرسش نامه قرار می گیرند و به افراد خاصی قابل انتساب هستند و در نهایت می تواند یک فرد یا مخاطبانی را که به آن انتساب داده شده است، به واسطه ۳۶۰ بررسی نماید.