نرم افزار ارزیابی ۳۶۰ درجه تحت وب رادن

کنسول ارزیابی ۳۶۰، در واقع مجموعه ای از گروه سؤالات، پرسش نامه ها، دوره ها و سؤالاتی است که در پرسش نامه قرار می گیرند و به افراد خاصی قابل انتساب هستند و در نهایت می تواند یک فرد یا مخاطبانی را که به آن انتساب داده شده است، به واسطه ۳۶۰ بررسی نماید.

سوالات

منوی اول سؤالات است. در منوی سؤالات، زیرمنوهایی وجود دارد که اولین زیر منو، گروه سؤالات می باشد. در گروه سؤالات، می توان لیست گروه های سؤالی را که در پرسش نامه ها وجود دارد، تعریف و آن ها را ویرایش نمود که تنها جنبه نمایشی دارد و در جلوتر قابلیت تعریف نمره نیز خواهند داشت. برای مثال می توان گروهی با نام گروه سؤالات سازمانی یا گروه سؤالات علمی تعریف نمود.

روش تعریف کردن گروه سوالات:

برای تعریف کردن کافی است از قسمت چپ باکس ایجاد شده، روی دکمه افزودن کلیک کرده و عنوان گروه را وارد نمایید. در صورتی که به توضیحات نیاز داشته باشد، توضیحاتی را برای آن نوشته و گزینه ثبت را برگزینید.

پرسش نامه ها

منوی دوم در زیرمنوی سؤالات، پرسش نامه ها است. پرسش نامه، مجموعه ای از چندین سؤال است که این سؤالات با توجه به گروهی که از قبل تعریف کردیم، قابل تعریف هستند.

روش ایجاد پرسش نامه: برای ایجاد پرسش نامه، دکمه افزودن را زده و یک پرسش نامه ایجاد می گردد. در مرحله اول، فقط یک عنوان و توضیحات را می توان وارد نمود که عنوان آن الزامی است. پس از اینکه عنوان وارد گردید، دکمه ثبت را فشار دهید. مرحله دوم که مربوط به تعریف سؤالات است، باز می گردد و از آنجا می توان سؤالات را یک به یک افزود. با فشردن دکمه افزودن در قسمت سؤالات، پنجره ای باز می شود که باید از باکس اول، گروه سؤال مورد نظری را که از مرحله قبل تعریف شده، انتخاب نمود. باید متن سؤال، ضریب سؤال و ضریب گزینه های مورد نظر این سؤال را وارد نمود.

مطالعه بیشتر

تنظیمات

نوی بعد، منوی تنظیمات است. این منو، تنظیمات کلی مخصوص ۳۶۰ را تعریف می نماید. در واقع در ۳۶۰، چهار گروه کاربر مختلف برای یک شخص تعیین می گردد که مدیر، همکار، زیر دست و مخاطب هستند. مخاطب یعنی در آن سازمان وجود نداشته باشد یا جزء ۳۶۰ همکارانش نباشد ولی ارتباط مستقیم با این فرد دارد. به طور مثال سازمانی را در نظر بگیرید که دارای بخش اداری و مالی است. بخش اداری و مالی ممکن است بابت خرید و فروش وسایل و اقلام با دپارتمان واحد IT ارتباط داشته باشد، به طور مثال گفته می شود کارشناس IT فلان، مخاطب این شخص است.

الگو ها

منوی بعد، الگوی ۳۶۰ است. الگوی ۳۶۰ در واقع تعریف پیش فرض ۳۶۰ یک کاربر است. فرض کنید در یک دپارتمان چندین همکار مختلف وجود دارد که یکی از این همکاران حق ندارد در نظرسنجی ها شرکت کند و حق ندارد برای کسی نظر بدهد یا نمی تواند برای شخص خاصی اظهار نظر نماید. آن شخص خاص مورد نظر را که قرار است ارزیابی شود، انتخاب می نمایید و می توان ۳۶۰ آن را برایش چید و در واقع می توان گفت ۳۶۰ این فرد این است و تعیین کنید که دقیقاً مدیر آن، زیر دست آن و همکار آن کیست.

دوره

منوی بعدی دوره است. دوره چیست؟ دوره در واقع زمانی است که محدوده پاسخگویی به سؤالات یک پرسش نامه یا چندین پرسش نامه است. یک دوره تعیین نمایید، به طور مثال در دوره ارزیابی ۹۷ تعیین نمایید از تاریخ ۱/۱۲/۹۷ تا ۲۹/۱۲/۹۷ مهلت پاسخ دادن به این سؤالات است. وضعیت دوره را فعال نمایید تا همه کاربران ببینند و پرسش نامه هایی را که در این دوره ها فعال هستند و کاربران می توانند در آن ها شرکت کنند، مارک نمایید و تیک بزنید.

ارزیابی

بعد از تعریف دوره، به منوی ارزیابی می رسیم اما یک مرحله باقی مانده که در پرسش نامه است. وقتی دوره، ۳۶۰ و پرسش نامه را تعریف می کنید، باید جایی باشد که بتوان به آن بارم داد و گفت به طور مثال مدیر اگر به سؤالات رفتاری جواب خوب دهد، امتیاز و وزن آن چقدر است. اگر همکار به این سؤالات جواب بدهد، وزنش چقدر است و اگر یک مخاطب به این سؤالات جواب بدهد، وزن آن چیست؟

برای تعریف ارزیابی، در منوی سؤالات و پرسش نامه روی سه نقطه ی آن کلیک نمایید، پنج زیرمنو باز می گردد. مورد اول اطلاعات پرسش نامه است که در آن نمای کلی پرسش نامه قابل مشاهده است. در واقع می توان سؤالات پرسش نامه و مقدار ضریبی را که برای آن تعیین شده است را مشاهده نمود.

مطالعه بیشتر

گزارش

بعد از ارزیابی، منوی گزارش ها وجود دارد. مجموعه ای از گزارش ها را برای کنسول ارزیابی در نظر بگیرید. ابتدا گزارش دوره وجود دارد. روی گزارش کلیک نمایید، لیست دوره های مورد نظر قابل مشاهده است. بعد از اینکه دوره را انتخاب نمودید، در تب سوم یا باکس سوم می توان موقعیت های مورد نظر دپارتمان ها یا پست های مختلف را انتخاب نمود و مشخص نمود به ازای کدام سؤال، نتیجه قابل مشاهده باشد. خروجی این گزارش، سؤالات را به صورت سطر به سطر و مقدار اکتساب نمره ای که گرفته اند به ازای تمامی کاربران، یعنی مجموع و ضرایب را در هم ضرب می کند و نمره می دهد. به طور مثال سؤال یک، ۴/۷۵ می شود. چون ممکن است ۵ نفر و با سِمت های مختلف به این سؤال پاسخ داده باشند. این گزارش یک نمای کلی از نتیجه ارزیابی است.

مطالعه بیشتر