نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

شرکت جهان گستر پارس با تجربه ۲۱ ساله در زمینه تولید نرم افزار منابع انسانی و بخصوص نرم افزار حضور و غیاب، نرم افزار حضور و غیاب تحت وب جدید را با نام تجاری رادن و با ویژگی های منحصر به فرد در سال ۱۳۹۶ ارائه نمود.