نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب رادن حاصل ۲۱ سال تجربه در امر حضور و غیاب و دریافت نیاز های متفاوت و تلاش در جهت برآورده کردن این نیاز ها می باشد، این نرم افزار به منظور برآورده کردن حداکثر نیاز های مشتریان با قابلیت انعطاف بسیار در تنظیمات و پشتیبانی از انواع شیفت ها و ساعت کاری طراحی و تولید شده است.