در این قسمت از نرم افزار علاوه بر امکان مشاهده کلیه تردد های دریافت شده از دستگاه می توان عملیاتی نظیر ویرایش ، حذف و یا ایجاد تردد را انجام داد.

باید توجه داشت که کلیه عملیاتی که در این بخش بر روی اطلاعات انجام گردد بصورت لاگ در نرم افزار ذخیره شده و در صورت نیاز می توان به این اطلاعات در آینده دسترسی داشت اگرچه که بعد از انجام عملیات ویرایش و یا افزودن یا حذف کردن این عملیات در تردد ها با نمایش داده ها قبلی با علائم مشخص نیز قابل رد یابی و روئیت خواهد بود.

اصلاح ورود و خروج
اصلاح ورود و خروج

در بخش تردد ها می توان مشاهده نمود که تردد های مربوط به مأموریت ها و مرخصی های ساعتی که با رنگ مشخص شده اند تنها در صورت تأیید توسط کاربر نرم افزار  در محاسبات اعمال می گردد و صرف ثبت تردد مبنای محاسبه نخواهد بود.

همچنین می توان نوع تردد مانند ورود و خروج را ویرایش نمود و یا تردد هایی جدید برای افراد ایجاد کرد ، همچنین در صورتیکه افرادی اقدام به ثبت تردد اضافه نموده باشند می توان تردد هایی که اضافه بوده اند را حذف و از بروز حالت تردد ناقص ( به معنی دو ورود و یک خروج و یا برعکس و در حالت کلی تعداد تردد های فرد در طول شیفت ) جلوگیری نمود.