منوی بعدی که مورد بررسی قرار می دهیم منوی تنظیمات است در این بخش که طیعتا بعد از تکمیل اطلاعات پایه ساعات کارکرد و افراد، گروه ها و شیفت ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این منو مختص انجام تنظیمات دستگاه و تنظیمات ارتباط با دستگاه است.

در این قسمت از نزم افزار با توجه به دستگاه انتخابی توسط کاربر امکانات متناسب با دستگاه انتخابی فعال گردیده و با توجه به قابلیت های سخت افزاری می توان از ااین امکانات استفاده نمود.

بطور مثال در صورتیکه از دستگاه های تشخیص چهره و یا رادن استفاده نمایید می توانید نسبت به انتقال آثار انگشت و چهره از یک دستگاه به سایر دستگاه ها اقدام نموده و یا اطلاعات مربوط به کارت های مورد استفاده پرسنل را به سایر دستگاه های مشابه انتقال داد. همچنین با توجه به نوع دستگاه با استفاده از قابلیت هایی که در نرم افزار پیش بینی شده است می توان کلید های عملیاتی روی دستگاه را فعال یا غیر فعال نمود.

تنظیمات
تنظیمات

همچنین با استفاده از امکانات این قسمت از نرم افزار  اطلاعات افراد را می توان به دستگاه ها ارسال نمود و یا اطلاعات افاد را از دستگاه حذف نمود.

علاوه بر موارد ذکر شده از طریق منوی تنظیمات می توان تنظیمات مربوط به ساعت و تاریخ دستگاه را هم به دستگاه ارسال نمود طبیعتا این تنظیمات مطابق با زمان و تاریخ سرور و کامپیوتر مورد استفاده خواهد بود. باید توجه داشت که تنظیمات ساعت زمستانی و تابستانی نیز از همین قسمت قابل اعمال می باشد.

یکی از مهمترین قسمت های این بخش از نرم افزار دریافت اطلاعات تردد ها از دستگاه می باشد که بعد از دریافت این اطلاعات از دستگاه اطلاعات مورد نظر در بانک اطلاعاتی نرم افزار قرار گرفته و با استفاده از آنها امکان ایجاد گزارش و مشاهده نتایج محاسبات نرم افزار  ممکن می گردد.