عملکرد سامانه حضور و غیاب در گزارشات

باید گفت عملکرد کل سامانه حضور و غیاب در گزارشات تبلور می یابد به این معنی که اگر نمام اجزاء سامانه به شیوه مطلوب کار کنند ولی سامانه فاقد گزارشات لازم باشد عملا نمی توان از سامانه استفاده کافی برد.

در قسمت گزارشات عمومی نرم افزار گزارشات کلی را به کاربران ارائه می نماید از جمله این گزارش ها می توان به لیست افراد، کل ورود و خروج ها و مواردی اینچنینی اشاره کرد.

گزارشاتی که شاید اهمیت بیشتری داشته باشند را می توان در تب گزارشات کارمندی یافت اگر چه که با توجه به نسخه نرم افزار دسترسی به این گزارش ها متفاوت می باشداما گزارشات کارکرد و کارکرد به تفکیک روز در تمام نسخه های نرم افزار در سترس کاربران می باشد. باید توجه داشت که این دو گزارش در حقیقت شامل کلیه آیتم های حضور و غیاب پرسنل در ماه می باشند و مقادیر مجموع تأخیر، غیبت ، تعجیل ،مأموریت مرخصی و اضافه کار را بصورت تجمیعی برای تمام پرسنل در اختیار می گذارند.

در خصوص این گزارش ها لازم به یاد آوری است که امکان ایجاد خروجی TEXT و یا EXCELL از گزارشات کارکرد وجود دارد، لازم به یاد آوری است که امکان گرفتن خروجی با فرمت های یاد شده تنها در نسخه های استاندار ، پیشرفته و جامع ممکن است و این امکان در نسخه پایه وجود ندارد. برای مشاهده گزارشات تفکیک شده در خصوص تأخیر، غیبت ، تعجیل ،مأموریت مرخصی و اضافه کار می بایست از نسخه های استاندار ، پیشرفته و جامع استفاده نمود.

گزارشات سامانه حضور و غیاب
گزارشات سامانه حضور و غیاب

همچنین باید توجه داشت که گزارشات و تنظیمات مرتبط با مانده مرخصی سالیانه تنها در نسخه جامع نرم افزار در دسترس می باشد. همچنین در نسخه های پیشرفته و جامع گزینه تنظیمات خاص برای گزارشات در دسترس می باشد این گزینه امکان اعمال قوانین خاصی را در محاسبات نرم افزار فراهم می کند که در نسخه های استاندارد و پایه ممکن نیست.

برای مثال می توان به امکان تهاتر کسر کار و اضافه کار و یا تهاتر غیبت با اضافه کار و یا جدا کردن مقدار جمعه کاری از اضافه کار و تفکیک مأموریت های شهری از برون شهری ، افزودن به اضافه کار مشروط به رسیدن میزان اضافه کار به مقادیر مشخص ویا تجیع انواع حالات کسر کار و بسیاری امکانات دیگر که تنها در نسخه های جامع و پیشرفته در دسترس می باشند.

گزارشات سامانه حضور و غیاب
گزارشات سامانه حضور و غیاب
گزارشات سامانه حضور و غیاب
گزارشات سامانه حضور و غیاب

دیگر امکانات بخش گزارشات

از دیگر امکاناتی که در بخش گزارشات وجود دارد می توان به امکان اعمال فیلتر در گزارش ها اشاره کرد. برای مثال امکان فیلتر کردن گزارشات بر مبنای جنسیت، وضعیت نظام وظیفه ، نوع استخدام، گروه ، زیرگروه و در حالت کلی اطلاعاتی که در بخش افراد در نرم افزار وارد شده است امکان فیلتر شدن در گزارشات را دارد. برای مثال شما می توانید گزارشی از میزان تأخیر مردهای مجرد که خدمت نظام وظیفه را انجام داده اند و نوع استخدام آنها رسمی بوده است به دست آورید. علاوه بر موارد ذکر شده امکان فیلتر کردن گزارش ها بر مبنای شیفت افراد و ساعات کاری نیز وجود دارد.

در بخش گزارشات گزارشی با عنوان گزارش کاربران سیستم وجود دارد که گزارشی از تغییراتی که کاربران سیستم در تردد ها اعمال کرده اند به دست می دهد.

گزارش گیری از وعده های غذایی

برای مشتیریانی که از دستگاه رادن استفاده می کنند گزارشی برای گزارش گیری از وعده های غذایی انتخاب شده از دستگاه وجود دارد. به منظور رزرو غذا از روی دستگاه رادن کاربران باید بعد از ثبت تردد خود با استفاده از کلید عملیاتی رزرو غذا از روی دستگاه ثبت اثر انگشت نمایند، این اطلاعات در نرم افزار جمع آوری شده و در گزارش رزرو غذا نمایش داده می شود.