در انتها منوی گزارش ها است و در منوی گزارش ها چندین تب وجود دارد.

گزارش عمومی، یک سری گزارش های کلی را به کاربران می دهد مثل لیست افراد، کل ورود و خروج ها و غیره.

اما اصلی ترین گزارش ها در تب گزارش های کارمندی است که با توجه به نوع نرم افزار دسترسی به این گزارش ها متفاوت است. تأخیر، تعجیل، غیبت، مأموریت، مرخصی و اضافه کار تفکیک شده و هر کدام از اطلاعات به طور مجزا و خاص وجود دارند.

دو گزارش اصلی و عمومی داریم، یعنی در تمام نسخه های موجود این دو وجود دارند.

کارکرد به تفکیک روز و گزارش کارکرد، کارکرد به تفکیک روز که از اسم آن مشخص است، پردازش اطلاعات آن شخص در آن بازه زمانی و تفکیک هر روز یعنی هر روز چقدر مأموریت، مرخصی، اضافه کار، تأخیر، تعجیل و غیبت داشته و درنهایت در یک سطر همه آن ها را جمع می کند.

گزارش کارکرد تجمیع همه اطلاعات است، یعنی آن سطر آخر هر گزارش کارکرد به تفکیک روز وجود دارد و با توجه به نیاز مشتری ها هر کدام می توانند از این دو گزارش استفاده کنند، هرچند که گزارش های دیگری نیز وجود دارد که با توجه به نیاز هر مجموعه قابل استفاده است.

نکته خیلی مهم این است که ما می توانیم از گزارش کارکرد، خروجی تکست و اکسل بگیریم.

این خروجی تنها در نسخه استاندارد به بعد وجود دارد، یعنی در نسخه پایه وجود ندارد ولی در سایر نسخه های استاندارد، پیشرفته و جامع قابل استفاده و گزارش گیری است.

دکمه ای داریم به اسم تنظیمات خاص برای گزارش ها که در آن پارامترهای بسیار متفاوتی وجود دارد.

در نسخه پیشرفته و جامع نرم افزارمان این دکمه فعال است و بر اساس قابلیت هایی که مجموعه های مختلف درخواستی دارند آن ها به صورت عمومی قرار داده شده است.

ممکن است بعضی از آن ها برای هر مجموعه کاربرد داشته باشند و می توانند از آن استفاده نمایند و مثلاً اینکه مجموع کسر کار کمتر از این میزان ساعتی از اضافه کار کم شود، کم کاری و کارکرد جمع شده، کسر کار با غیبت جمع گردد.

از پارامترهای مختلف دیگر فیلتر گزارش ها را داریم که اگر در قسمت افراد، اطلاعات تکمیلی هر شخص مثل نوع استخدام زیرگروه، گروه تفصیلی، نوع وضعیت نظام وظیفه که به چه شکلی هست، وضعیت کارت و شیفتش به چه صورت است و پارامترهای دیگر، جنسیت و وضعیت تأهل را تعیین کرده باشیم، در اینجا می توانیم گزارش فیلتری بسازیم که گزارش را بر اساس این فیلتر بگیریم زیرا به صورت پیش فرض شما باید تاریخ را مشخص کنید، از چه شماره پرسنلی تا چه شماره پرسنلی و نمایش را زده تا گزارش به نمایش در بیاید اما یک سری جزئیات هم وجود دارد.

ممکن است شما بخواهید از افرادی که جنسیت آن ها مرد بوده، مجرد هستند، نوع استخدام آن ها رسمی است و وضعیت نظام وظیفه انجام شده باشد، گزارش کارکرد یا گزارش تأخیر تهیه کنید.

این ها فقط و فقط از طریق فیلتر قابل انجام است، هرچند که باز هم یک سری فیلترهای کلی عمومی باز وجود دارد، مانند گزارش بر اساس شیفت افراد، گزارش بر اساس گروه که یک گروه را می توانید انتخاب کنید.

در انتها گزارش کاربران سیستم را داریم که در گزارش کاربران سیستم تمام عملیاتی که توسط کاربر در قسمت اصلاح ورود خروج انجام شده باشد، قابل نمایش است. اینکه ترددی را ایجاد، ویرایش یا حذف کرده باشید، کاملاً مشخص خواهد بود که در چه تاریخی این اتفاق افتاده است.

یک گزارش رزرو غذا هم داریم که مربوط به دستگاه رادن می شود.

در آن قسمت می توانیم نوع غذا و وعده را تعیین کنیم و کاربرها می توانند بعد از اینکه تردد غذاها را زدند یعنی رزرو غذا را انجام دادند، گزارشی از رزرو غذای دستگاه رادن را مشاهده نمایند و این گزارش قابل نمایش است.