نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد امروزه به عنوان یکی از نرم افزار های مهم سازمانی شناخته می شود. محاسبه حقوق و دستمزد در هر سازمانی ، وابستگی بسیاری به زمان کارکرد پرسنل دارد اینجاست که ارتباط بین حقوق دستمزد و حضور و غیاب اهمیت پیدا می کند.

درحالت کلی می توان گفت سامانه های حضور و غیاب وظیفه ایجاد داده های اولیه برای محاسبات حقوق و دستمزد را بر عهده دارند. به این معنی کارکرد، اضافه کار، غیبت، تاخیرات و کسورات باید محاسبه شده و نتایج آن برای دوره زمانی مورد نظر به نرم افزار حقوق و دستمزد انتقال پیدا کند.

در خصوص شیوه های ارتباط با نرم افزار های حقوق و دستمزد در مقاله ایی با همین عنوان به تفصیل صحبت شده. لذا از تکرار آن خودداری می کنیم و به گفتن این نکته بسنده می کنیم که این اطلاعات بعد از انتقال به نرم افزار حقوق و دستمزد مورد پردازش قرار گرفته و بخشی از حقوق پرسنل که ناشی از کارکرد آنهاست را قابل محاسبه می نماید.

نرم افزار حقوق دستمزد سایر آیتم هایی را که وابسته به حضور و غیاب نیستند را محاسبه می نماید و در نهایت با در نظر گرفتن کلیه آیتم ها نرم افزار حقوق پرسنل را محاسبه می نماید. مقاله دستگاه حضور و غیاب رو حتما مطالعه کنید.

قابلیت های نرم افزار حقوق و دستمزد :

 1. امکان ایجاد چارت سازمانی در نرم افزار
 2. قابلیت تعریف حکم پرسنلی مطابق قانون کار و رسمی دولتی به صورت گروهی
 3. قابلیت افزایش دادن حقوق پرسنل تابع قانون کار به سه روش گوناگون
 4. ایجاد کارتابل و امکان گردش احکام کارگزینی غیر فعال و تائید احکام
 5. امکان ایجاد فرمول برای آیتم های حقوقی موثر در احکام کارگزینی
 6. امکان تعریف عناوین اختیاری مختلف در حکم کارگزینی
 7. امکان تعریف عوامل موثر برای المان های اختصاصی احکام
 8. امکان صدور احکام مطابق با قوانین خدمات کشوری
 9. قابلیت محاسبه همزمان حقوق و مابه التفاوت حقوق پرسنل و صدور همزمان سند
 10. قابلیت تفکیک محاسبات مربوط به ماموریت، بن کارگری و پاداش های موردی از محاسبه حقوق
 11. امکان انجام محاسبات مالیات با در نظر گرفتن میزان تعدیل اتوماتیک ماهیانه و انجام کنترل کامل درآمد سالیانه و مالیات پرداختی پرسنل
 12. امکان تهیه گزارشات با چارت سازمانی
 13. امکان ایجاد فایل مطابق فرمت بانک های مختلف (دیسکت بانک های مختلف)
 14. ایجاد فایل های لازم برای بیمه و مالیات
 15. امکان کنترل حقوق منفی همراه با درج اتوماتیک در حساب پرسنل و کنترل با پرداخت ماه های بعد
 16. قابلیت انجام محاسبات حقوق و دستمزد افراد بازنشته (بدون نیاز به ثبت کارکرد)
 17. امکان دریافت اطلاعات کارکرد از دستگاه های کارت خوان
 18. قابلیت فراخوانی اطلاعات کارکرد پرسنل از فایل های اکسل
 19. امکان ثبت اطلاعات سالیانه افراد بصورت گروهی
 20. امکان محاسبه معافیت مالیاتی مربوط به بیمه تکمیلی کارمندان ( از سهم کارمندان )
 21. امکان محاسبه ذخیره سنوات در سال مالی جاری
 22. امکان محاسبه افزایش سنواتی به چند روش مختلف
 23. امکان محاسبه مالیات بازخرید سنوات در تسویه دائم بدون لحاظ تعدیل
 24. امکان محاسبه عیدی و سنوات براساس ۳۶۰ روز
 25. امکان محاسبه مجزای یک سری عوامل بعد از محاسبه حقوق و تهیه دیسکت جداگانه
 26. امکان تنظیم پارامترهای سند حقوق به تفکیک سازمان و نوع استخدامی
 27. امکان عدم محاسبه کسورات وام هنگام تسویه حساب
 28. محاسبه اتوماتیک امتیازهای سالیانه پرسنل خدمات کشوری
 29. قابلیت ثبت گروهی عیدی سالانه و عیدی فوق العاده
 30. قابلیت ثبت گروهی ذخیره سنوات، تسویه حساب و سهمیه مرخصی
 31. قابلیت انتقال مرخصی از سال قبل
 32. امکان محاسبه مقرری ماه اول پرسنل
 33. قابلیت اعمال آخرین گروه شغلی در هنگام تکثیر احکام
 34. قابلیت ثبت سریع کارکرد
 35. امکان ایجاد دسترسی کاربر بر اساس سازمان و نوع استخدامی
 36. قابلیت محاسبه مجزای نرخ پایه و مزد سنوات
 37. امکان محاسبه نرخ پایه به سه روش مختلف جهت پرسنل قانون کاری
 38. امکان تعریف گروه تشویقی برای پرسنل رسمی دولتی
 39. امکان تعریف چندین حوزه مالیاتی به صورت همزمان
 40. قابلیت کنترل میزان سابقه در سنوات
 41. قابلیت محاسبه اتوماتیک علی الحساب عیدی و حقوق اسفند ماه
 42. نمایش آلارم پایان حکم، تاریخ استخدام، سوابق بیمه، گروه شغلی و مزد سنوات
 43. امکان قطعی کردن عملیات پس از محاسبه
 44. امکان تهیه گزارشات استاندارد سیستم همانند گزارشات فیش و لیست حقوق
 45. امکان تهیه گزارش فیش حقوقی به چندین مدل مختلف
 46. امکان تهیه گزارش لیست بیمه، مالیات و بازنشستگی
 47. امکان تهیه گزارش تفصیلی لیست هزینه های حقوق براساس حقوق، مابه التفاوت و سرجمع
 48. تهیه گزارشات حقوقی و پرسنلی به صورت داینامیک(همراه با امکان تنظیم آیتمهای مورد نیاز در گزارش)
 49. قابلیت تهیه گزارشات مدیریتی
 50. امکان گزارش گیری با فرمت های متنوع از حکم پرسنلی
 51. امکان ساخت و تهیه گزارشات با محتوا و فرمت دلخواه کاربر
 52. امکان تهیه گزارش آماری پرسنل