تحت وب یا تحت ویندوز :

در حقیقت هدف اصلی نرم افزار های حضور و غیاب، انجام محاسبات مربوط به کسر کار، اضافه کار و کارکرد کارکنان است. اگر تنها به هدف اصلی دقت کنیم، شاید تفاوت چندانی بین نرم افزار تحت وب و ویندوزی وجود نداشته باشد؛ زیرا هر دو نرم افزار، گزارشات لازم را تهیه خواهند کرد؛ اما تفاوت هایی وجود دارد که این دو نرم افزار را از هم جدا می کند.

شاید مهم ترین نکته در انتخاب بین این دو نرم افزار، نیازهای یک مجموعه باشد؛

اگر مجموعه ی شما به هر علتی نیاز دارد که دسترسی شما به نرم افزار از محیط هایی غیر از محیط کاری شما میسر باشد، طبیعتاً باید از نرم افزار تحت وب استفاده کنید.

با استفاده از امکاناتی که وب در اختیار شما می گذارد، می توانید وارد نرم افزار شوید و تمام آنچه در خصوص درخواست های مربوط به حضور و غیاب دارید را از طریق نرم افزار انجام دهید. این اعمال می تواند درخواست مرخصی، مأموریت یا اضافه کار، دریافت گزارشات، مشاهده ی ورود و خروج پرسنل و هر آنچه شبیه به این ها باشد. این نکته آخر ( اطلاع پیدا کردن از ورود و خروج پرسنل و گزارشات آن ها )، موضوعی است که برای بسیاری از مدیران اهمیت دارد که بتوانند در خارج از سازمان هم حضور و غیاب کارکنانشان را کنترل کنند. طبیعتاً این امکان از طریق وب میسر است و یکی از چیزهایی است که در صورتی که چنین نیازی وجود داشته باشد، گزینه ی دیگری به جز نرم افزار تحت وب نباید انتخاب شود.

یکی دیگر از نکاتی که نرم افزار تحت وب را مجزا می کند، پراکندگی سازمان است؛

به این معنی که اگر سازمان، دارای ستاد و شعبه باشد و یا مثل یک مجموعه ی فروشگاهی یا هلدینیگ ، دارای ساختمان های متفاوتی باشد، با استفاده از دسترسی به شبکه و سرور اصلی و ارتباط بین دستگاه ها و نرم افزار امکان استفاده از نرم افزار های حضور و غیاب تحت ویندوز هم فراهم می گردد و در صورتی که دسترسی به شبکه موجود نباشد، نرم افزار حضور و غیاب تحت وب به عنوان یک راه حل در نظر گرفته می شود.

از جمله مشتریانی که نرم افزار حضور و غیاب تحت وب می تواند مشکلات آنها را بسیار تقلیل دهد سازمان هایی هستند که کارکنان آنها در پروژه هایی در خارج از سازمان و با پراکندگی مکانی، مشغول به فعالیت هستند، نیاز این کارکنان برای درخواست مرخصی، انواع درخواست ها یا دیدن گزارشات کار خودشان و ثبت ورود و خروج شان را نرم افزار تحت وب می تواند پاسخ بدهد. پس گستردگی سازمان، شیوه ی کار سازمان و اینکه یک سازمان چه فعالیتی دارد نیز می تواند مؤثر باشد.

نکته ی دیگر، فرهنگ سازمانی است؛

اینکه کارکنان در سازمان شما عادت داشته باشند که از طریق اتوماسیون کارهایشان را انجام دهند، گردش اطلاعات از طریق اتوماسیون فراهم باشد و این فرهنگ در سازمان شما ایجاد شده باشد، طبیعتاً برای اینکه حضور و غیابتان را با این فرهنگ سازمانی تان منطبق کنید، می توانید از نرم افزار تحت وب استفاده کنید؛

به طور مثال، اگر برای سازمان شما اهمیت داشته باشد که تا حد ممکن در مصرف کاغذ صرفه جویی کند و درخواست مرخصی ها، مأموریت ها و کل فرایند حضور و غیابتان بدون کاغذ باشد، طبیعتاً نرم افزار تحت وب، پاسخگوی این نیاز شما نیز خواهد بود.

این ها عواملی هستند که می توانند به یک سازمان در انتخاب نرم افزار تحت وب یا تحت ویندوز کمک کنند.

نکته ی کلیدی و مشترک در همه ی آنچه گفته شد، نیازهای مجموعه است.

در حقیقت، نیازهای یک مشتری است که تعیین کننده ی نوع سرویس و خدماتی است که دریافت می کند و برای آن سرویس و خدمات، نرم افزار، دستگاه و یا هر ابزاری را که لازم داشته باشد، انتخاب و تهیه می کند. مقاله دستگاه حضور و غیاب را حتما مطالعه کنید.