منوی دوم در زیر منوی سؤالات، قسمت پرسش نامه ها است.

پرسش نامه، مجموعه ای از چندین سؤال است که این سؤالات با توجه به گروهی که از قبل تعریف کردیم، قابل تعریف هستند.

برای ایجاد پرسش نامه، دکمه افزودن را می زنیم و یک پرسش نامه ایجاد می کنیم. در مرحله اول، فقط یک عنوان و توضیحات را می گیرد که عنوان آن الزامی است.

پس از اینکه عنوان را وارد کردیم، دکمه ثبت را می زنیم.

مرحله دوم که مربوط به قسمت تعریف سؤالات است، برای ما باز می شود و از آنجا می توانیم سؤالات را یک به یک add کنیم.

با زدن دکمه افزودن در قسمت سؤالات، پنجره ای باز می شود که ما باید از باکس اول، گروه سؤال مورد نظری را که از مرحله قبل تعریف کرده بودیم، انتخاب کنیم، متن سؤال را بنویسیم و ضریب سؤال و ضریب گزینه های موردنظر این سؤال را وارد کنیم.

خود سؤال برای خود ضریب دارد. این به این خاطر است که امکان دارد میزان بار یک سؤال نسبت به سؤال دیگر فرق کند. توجه کنید که هیچ وقت مقدار ضریب سؤال را صفر نگذارید یعنی حداقل مقداری که می خواهید بگذارید مثلاً یک دهم یا یک باشد.

ضریب سؤال در واقع ارزش آن سؤال است. همین مورد را در خصوص گزینه ها هم داریم که مثلاً ضریب بسیار خوب پنج، خوب چهار، معمولی سه، کمتر از حد انتظار دو و نیاز به آموزش یک است.

این ضرایب، ضرایبی هستند که شما با سیاست کاری شرکت خودتان تعیین می کنید.

درنهایت گزارشی که گرفته می شود، مجموع ضرب تمامی ضرایب است و نسبت به شخصی که به این سؤالات نظر داده است و ضریبی که تأثیر می گذارد، درنهایت عددی را به شما می دهد که به ما می فهماند آیا این شخص نیاز به دوره دارد یا اینکه ارتقاء شغلی پیدا کند.

یکی از موارد استفاده از ارزیابی ۳۶۰ این است که فکر کنید ما در سازمان، پنج کارشناس هم رده داریم و می خواهیم یکی را به رده مدیریت منصوب کنیم اما نمی دانیم لیاقت کدام فرد بیشتر است.

ارزیابی را برای افراد تعیین می کنیم، بعد از دادن ارزیابی، مقدار نمره های محاسبه شده در گروه های مختلف سؤالی داده می شود و می توانیم بفهمیم که کدام فرد مورد انتخاب ماست و از آن استفاده کنیم.

بعد از تعریف سؤال، در منوی پرسش نامه یکسری جزئیات دیگر نیز داریم که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم. در مرحله بعدی انتساب این پرسش نامه است.

وقتی شما یک پرسش نامه تعریف می کنید، باید بگویید که این پرسش نامه ویژه چه افرادی است، مثلاً من یک پرسش نامه درست می کنم و سؤالات مربوط به کامپیوتر را در آن می گذارم و می گویم مربوط به کارشناسان IT است یا یک پرسش نامه درست می کنم و میگویم مربوط به مدیران است.