در حقیقت ، رواج ترین شیوه ی مدیریت ورود و خروج کارکنان ، استفاده از دستگاه‌های حضور و غیاب است. ۳ ترفند مدیریت ورود و خروج کارکنان در زیر آمده است.

  1. ترفند اول:

زمانی که یک دستگاه را در محل کار خود نصب می کنید و کارکنان را ملزم می کنید که ورود و خروج شان را از طریق این دستگاه ثبت کنند، به صورت بسیار واضح و آشکار، همه­ی کارکنان را به اهمیت حضور و غیاب واقف می کند و باعث می شود که ناخودآگاه آن ها خودشان را در حال کنترل شدن ببینند.

در این صورت، طبیعتاً دقت بیشتری در ورود و خروج شان خواهند داشت.

  1. ترفند دوم:

یک سری تشویق برای کارکنان منضبط و یک سری سیاست های تنبیهی هم برای کارکنان غیرمنضبط در نظر گرفته شود؛

به طور مثال، برای کسانی که همیشه ورود و خروج شان در ساعت های مجاز است، کسر کار ندارند و تعجیل در خروج ندارند، یک پاداشی به صورت اضافه کار یا هر شیوه ی دیگری به عنوان تشویق گذاشته شود. به این ترتیب، آن ها را تشویق خواهد کرد.

یک سری سیاست های تنبیهی هم برای پرسنل نامنظم و غیرمنضبط گذاشته شود؛ به طور مثال، میزان تأخیرشان را با ضرایبی در حقوق شان لحاظ کنید یا با اضافه کار و چیزهای از این قبیل، جریمه شوند. این شیوه ها در روش محاسبه حقوق و دستمزد در قانون کار نیز آمده است.

شما در حقیقت از مجازات هایی که در کمیته های انضباطی محل کار تشکیل می دهید، می توانید از آن به عنوان سطوح تنبیهی استفاده کنید و قانونی نیز می باشد و در حقیقت این کار را می توانید پیش ببرید.

  1. ترفند سوم:

آخرین ترفند از ۳ ترفند مدیریت ورود و خروج این است که با استفاده از سامانه های حضور و غیاب، کارکنان اهمیت حضور و غیاب خودشان را لمس می کنند.

حضور و غیاب و زمان ورود و خروج، به عنوان یکی از فاکتورهای مؤثر در نظم می تواند در بهره وری سازمان مؤثر باشد و به عنوان یکی از شاخص های مهم نظم، در ارزیابی عملکرد کارکنان می تواند مؤثر باشد.

همین موضوع می تواند باعث شود که کارکنان، نتایج ورود و خروج مرتب و منظم خودشان را در قالب نتایج ارزیابی عملکردشان مشاهده کنند.

مهم این است که این ارزیابی عملکرد، تأثیر مستقیم در حقوق و دستمزد یا در حقیقت فاکتورهای تشویقی مثل کارانه، پاداش و این قبیل چیزها داشته باشد و پرسنل این را درک کنند که در کنار عملکرد مؤثر و قوی خودشان، ورود و خروج و نظم سازمانی هم در درآمد آن ها تأثیر دارد؛ و در ارتقاء سازمانی، دریافت پست های بالاتر و سایر جنبه های کاری شان مؤثر است.

اگر این تأثیر را ببینند، قطعاً در کنترل ورود و خروج خود دقت بیشتری می کنند؛ و عملکردشان به تبع منظم تر، بهتر و دقیق تر خواهد بود.

در مقاله بالا سعی بر آن شد تا ۳ ترفند مدیریت ورود و خروج کارکنان بیان شود تا در انتخاب دستگاه حضور و غیاب به شما کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *