گیت کنترل تردد ادواتی برای ایمنی و کنترل بیشتر

گیت های کنترل تردد ابزار هایی هستند که در سازمانها  و در بسیاری اماکن عمومی به منظور کنترل آمد و شد به قسمت های مختلف از آنها استفاده می شود با توجه به درجه امنیتی سازمان می توان از انواع گیت ها ی سه اهرمی تا گیت های قدی به منظور عدم نفوذ به فضاهای مورد نظر استفاده کرد .
از جمله مکان هایی که از گیت های کنترل تردد استفاده می شود می توان به مراکز نظامی ، ورزشگاه ها، سازمان های دولتی نظیر وزارت خانه ها و امثال آنها و همچنین سازمان هایی که مراجعین خاص دارند نام برد، از این فناوری در ایستگاه های اتوبوس و  مترو و حتی سالن های سینما و امکان عمومی دیگر نیز به منظور جلوگیری از ورود افراد بدون بلیط استفاده می شود.

گیت کنترل تردد

گیت کنترل تردد G1100

گیت کنترل تردد

گیت کنترل تردد G701