دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF600

برای دریافت قیمت و نحوی سفارش با ما تماس بگیرید.

تماس بگیرید...

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900

دستگاه ورود و خروج تشخیص چهره RF600 یکی از محصولات جدید شرکت جهان گستر پارس رادن می باشد. این دستگاه ورود و خروج پرسنل، مناسب برای مراکز خصوصی و دولتی با جمعیت متوسط می باشد.