دستگاه حضور و غیاب تشخیص اثر انگشت V800

دستگاه تشخیص اثر انگشت RADEN
دستگاه تشخیص اثر انگشت RADEN
دستگاه تشخیص اثر انگشت RADEN
آلارم صوتی

دستگاه حضور و غیاب تشخیص اثر انگشت V800 حضور غیاب با بدنه صنعتی محکم و همچنین قفل ضد سرقت و سرعت عمل مناسب، در بسیاری از مراکز صنعتی و اداری نصب و راه اندازی شده است .