دستگاه حضور و غیاب تشخیص عنبیه

دستگاه تشخیص عنبیه
دستگاه تشخیص عنبیه
tcp/ip

دستگاه تشخیص عنبیه شرکت جهان گستر پارس دارای ویژگی های منحصر بفردی می باشد . تشخیص هویت با عنبیه یکی ازدقیق ترین روشهای شناسایی افراد می باشد.