دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF620

برای دریافت قیمت و نحوی سفارش با ما تماس بگیرید.

تماس بگیرید...

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900

از ویژگی های منحصر بفرد ساعت حضور و غیاب تشخیص چهره RF620 ذخیره عکس افراد هنگام تردد می باشد.. قیمت ساعت حضور و غیاب RF620 با توجه به امکانات نرم افزار و سخت افزار بسیار مقرون بصرفه می باشد.