دستگاه حضور و غیاب کارتی V800

کارت خوان بدون تماس
tcp/ip
آلارم صوتی
رزرو غذا

دستگاه حضور و غياب کارتی V800 قدیمی ترین دستگاه حضور و غياب جهان گستر می باشد که همچنان در حال تولید است.