در منوی تردد ها این امکان وجود دارد که یک نفر یا تعداد یا گروهی از پرسنل انتخاب شده و تردد های مربوط به پرسنل های مشخص شده، مشاهده گردد.

در مورد تردد ها باید این نکته را متذکر شد که نمایش این تردد ها این امکان را فراهم می کند که قابلیت مرتب سازی وجود داشته و تردد ها بر مبنای تاریخ یا وضعیت و همچنین نوع و علت تردد فیلتر گردند.

این امکانات در منوی تردد ها فراهم شده است و چنانچه تردد خاصی بخواهد ملاحظه شود، می توان با سرعت بیشتری به آنچه مورد هدف است، رسید.

در خصوص تردد ها باید گفت که تمام تردد های ورود و خروج به صورت پیش فرض تأیید شده هستند ولی تردد هایی که از طریق دستگاه با استفاده از کلیدهای عملیاتی مرخصی و مأموریت درج می شوند، با حالت «در حال بررسی» نمایش داده می شوند و وضعیت آن ها تأیید شده نیست و در انتظار بررسی هستند.

درصورتی که روند مربوط به تأیید یا رد این تردد ها به صورت کامل انجام شود هر نتیجه ای که به دست آید، اگر تأیید شود، تردد در منوی تردد ها به صورت یک تردد تأیید شده نمایش داده می شود و اگر رد شود، به صورت یک تردد رد شده نمایش داده می شود اما تا آن زمان این تردد ها به صورت تردد های در انتظار بررسی نمایش داده می شوند.

برای مدیر نرم افزار این امکان وجود دارد که در منوی تردد ها به صورت دستی تردد جدید یا تردد های جدیدی را برای هر فرد یا افرادی اضافه نماید.

نکته دوم

اینکه این تردد های اضافه شده نیز در وضعیت در حال بررسی خواهند بود تا زمانی که توسط افراد مجاز تأیید گردند.

همان گونه که بیان شد تردد ها قابلیت فیلتر شدن بر مبنای نوع را نیز دارند.

در نظر داشته باشید که انواع مختلف تردد شامل: ورود، خروج، ورود مرخصی، خروج مرخصی، ورود مأموریت، خروج مأموریت و اعلام حضور وجود دارد.

تردد اعلام حضور در مقایسه با تردد های دیگر این تفاوت را داراست که نوع ورود یا خروج بودنش در لحظه مشاهده وضعیت تردد ها از منوی تردد ها مشخص نیست اما نرم افزار با استفاده از قوانین خود در گزارش گیری، این تردد ها را بررسی نموده و به صورت هوشمند و با توجه به تنظیماتی که در ساعات کاری و شیفت ها انجام شده است، تردد های مربوط به ورود و خروج را مشخص نموده و از این تردد ها گزارش گیری می کند.

نکته دیگری که باید بررسی گردد مربوط به تردد های ناقص است.

همان طور که در قسمت ساعات کاری گفته شده است، نرم افزار این قابلیت را دارد که با استفاده از محدوده تردد پرسنل که در ساعات کاری تعریف می شود، در هر بازه ساعت کاری تردد ناقص را به دقت شناسایی کرده و گزارشی از آن ها تهیه کند.

نکته دیگر اینکه در منوی تردد ها می توان بررسی نمود که هر ترددی از دستگاه آمده، آیا توسط اپراتور یا افرادی که دسترسی دارند، ایجاد شده و یا اینکه از دستگاه دریافت شده ولی مجدد توسط کاربر ویرایش شده است؟ یعنی نوع تردد حالات قابل تقسیمی دارد.

همچنین در منوی تردد ها، تردد های رد شده، تردد های حذف شده، تردد های در انتظار بررسی و تردد های تأیید شده با رنگ های متفاوت نمایش داده می شود.

در منوی تردد ها چون یک منوی ادمین استوری است، می توان کلیه اطلاعات را در کنار هم دید و با استفاده از فیلتر هایی حالت نمایش اطلاعات نرم افزار را به حالت مورد نظر تغییر داد.

درعین حال در منوی تردد ها نیز امکان ویرایش حالت نمایش وجود دارد، به این معنا که شما می توانید ستون های موجود در این منو را کم یا زیاد نمایید، مثلاً می توانید از منوی تردد ها خروجی بگیرید، برای تردد ها از گزینه پرینت استفاده کنید و برای ادمین استور این امکان وجود دارد که تردد هایی را که در انتظار بررسی هستند، ویرایش، تأیید یا رد نماید.

به علاوه ادمین استور می تواند وضعیت تردد های دیگر یعنی تردد هایی را که به صورت پیش فرض تأیید شده هستند، به وضعیت در حال بررسی و رد تغییر داده و این تغییرات را در تردد ها اعمال نماید.