در منوی تقویم در نرم افزار حضور و غیاب رادن، شما این امکان را دارید که تقویم سالیانه را به میل خودتان ویرایش نمایید؛

مانند تغییر در روزهای کاری، روزهای غیرکاری، روزهای تعطیل شرکتی، روزهای تعطیل رسمی و… .

به طور مثال می توانید تقویمی تعریف نمایید که به جای روزهای جمعه، شنبه ها را تعطیل در نظر بگیرد.

نکته ی بسیار مهمی که وجود دارد این است که در نظر داشته باشید، فارغ از اینکه شما روزها را در تقویم به چه صورت تعریف می کنید، تقویم قابلیت مماثله ندارد؛

بدین صورت که شما در قسمت تقویم تنها کاری که انجام می دهید، این است که یک الگویی طراحی نمایید تا با استفاده از آن، بدانید که برای تعریف شیفت در هر روز، از چه ساعت کاری باید استفاده نمایید؛ اما اگر به اشتباه در یک روز تعطیل شما ساعت کاری نرمال و عادی در نظر بگیرید، نرم افزار در حقیقت تمام ضرایب آن روز عادی را برای روز تعطیل در نظر می گیرد.

در حقیقت، این امکان، دست شما را باز می گذارد تا بتوانید در روزهای تعطیل هم ساعات کار داشته باشید و بدون محدودیت تعیین روز تعطیل، بتوانید شیفت های خود را پیاده سازی کنید. پس در خصوص تقویم، گفتیم که عملاً یک الگو برای چیدمان شیفت ها در اختیار شما می گذارد.

نکته ی دیگری که باید بدانید، این است که نرم افزار به صورت پیش فرض، تعطیلات شمسی را در سال های آتی در تقویم جا می­دهد و آن ها را می­چیند؛ ولی در خصوص تعطیلاتی که ناشی از اتفاقاتی است که با تقویم قمری سنجیده می شود، لازم است که کاربر به صورت دستی این تغییرات را در نرم افزار اعمال کند.

همچنین شما می توانید تقویم را برای سال های آتی هم در همان لحظه ی اولیه ی استفاده از نرم افزار، تعریف و نگهداری کنید. در حقیقت، تقویم به صورت خودکار با مشخص کردن تعطیلات رسمی شمسی توسط نرم افزار، ایجاد کرده و در اختیار کاربر قرار می دهد.