یکی از امکاناتی که در منوی اطلاعات پایه فراهم شده، تنظیمات کاربران است.

در قسمت تنظیمات کاربران، این امکان وجود دارد که الگوهای متفاوتی برای تعیین میزان طول روز کاری و نحوه ی برخورد تردد های ناقص برای هر کاربر یا یک گروه از کاربران در نظر گرفته شود و این تنظیمات از طریق همین منو به آن کاربر یا آن گروه از کاربران منتسب می گردد.

شاید سؤال پیش بیاید که طول روز کاری چه اهمیتی دارد؟

زمانی که ما ساعت کاری داریم و میزان طول شیفت مان مشخص است، طول روز کاری چه تفاوتی با طول شیفت دارد؟

حقیقت این است که در نرم افزار به صورت پیش فرض، طول روز کاری برابر با طول شیفت در نظر گرفته می شود؛ اما این موضوع همیشه پاسخگوی نیاز همه ی کاربران نیست؛

به طور مثال، بسیاری از سازمان ها مدت زمان استراحت و صرف نهار را از کارکرد کم می کنند و این مقدار را در کارکرد در نظر نمی گیرند.

فرض کنید که یک شیفت ۸ ساعته است که ۴۰ دقیقه از آن شیفت، به صرف نهار و نماز اختصاص پیدا کرده است و برای این ۴۰ دقیقه، کارکنان دستمزدی دریافت نمی کنند. طبیعتاً در چنین شرایطی اگر این افراد بخواهند یک روز مرخصی بگیرند، آن چهل دقیقه هم باید در مرخصی شان محاسبه شود.

تنظیم طول روز، دقیقاً برای همین کار است؛ برای اینکه شما بتوانید میزان کمتر یا بیشتر از طول شیفت را به عنوان طول روز کاری در نظر بگیرید و مثلاً برای انجام مرخصی و محاسبات مربوط به مرخصی، از این میزان به جای طول شیفت استفاده کنید.

علاوه بر آن زمان هایی که کاربر ورود یا خروج را ثبت نمی کند و یا مجموع تردد هایی که در طول شیفت دارد، تعداد آن فرد است؛

به طور مثال، شخصی وارد شده یک خروج جهت مرخصی و یک ورود جهت مرخصی دارد؛ ولی خروج نهایی خودش را ثبت نکرده یا یکی از این ورود و خروج های بین این ورود و خروج اصلی را ثبت نکرده است. در چنین حالتی که تردد ناقص رخ می­دهد، نرم افزار به صورت پیش فرض آن روز را غیبت در نظر می گیرد؛

اما اگر بخواهید رفتار دیگری با آن تردد انجام شود، می توانید از منوی تنظیمات کاربران، به این وضعیت رسیدگی کنید و از حالت هایی که در نظر گرفته شده، یکی را انتخاب کنید.

یکی از حالت هایی که ترددی هم زمان با تردد ورود ثبت می­شود، به صورت اتوماتیک است.

این کار، به نرم افزار اجازه می­دهد که بتواند محاسبات مابقی روزها را بدون هیچ مشکلی به سادگی انجام بدهد؛ و آن روز را شما می بینید که در حقیقت، ورود و خروج هم زمان بوده و می توانید به آن رسیدگی کنید.

حالت دیگر این است که نرم افزار به صورت PM، یک ترددی برابر با خروج آن فرد در پایان ساعت کاری در نظر بگیرد و آن تردد را اعمال کرده و از آن روز تردد ناقص عبور کند.

حالت دیگر هم که قبلاً گفتم، در نظر گرفتن غیبت برای آن روز است.

این سه حالت را هم شما می توانید در منوی تنظیمات کاربران تنظیم نموده، الگوهای متنوعی ایجاد کنید و این الگوها را به دپارتمان ها یا پست ها انتساب بدهید.