کنسول درخواست ها یکی از قابلیت های نرم افزار رادن است که باعث می شود کلیه درخواست های مربوط به امور حضور و غیاب، رزرو غذا و امکانات دیگری را که در نرم افزار استفاده می شود، به صورت paperless یا بدون کاغذ انجام گردد.

کنسول درخواست ها مثل سایر قسمت های نرم افزار دسترسی های خاص کارمندان، دسترسی مدیریتی و ادمین استوری را دارد.

در ادامه به توضیح تمام منو هایی که در دسترسی ادمین استور در کنسول درخواست ها وجود دارد و می توان از آن ها استفاده نمود، پرداخته می شود.

طبیعتاً هر کاربری که از نرم افزار استفاده می نماید، برای ارسال درخواست های خود، باید به کنسول درخواست ها مراجعه نموده و در صندوق مربوط به درخواست های ارسالی می تواند درخواست جدیدی ایجاد کرده و این درخواست بسته به نوع درخواستی که مجاز است، می تواند درخواست های جدید از انواعی که برای این کاربر مجاز بوده و هست، استفاده نماید و درخواست را ارسال نماید.

به این ترتیب که ابتدا با استفاده از گزینه افزودن، نوع درخواست خود را انتخاب می نماید. به طور مثال مرخصی، مأموریت و … و با توجه به درخواستی که انتخاب کرده است، امکانات بعدی در فرم درخواست برای این کاربر ظاهر می شود.

به طور مثال زمانی که درخواست مرخصی استعلاجی توسط کاربر انتخاب می شود، گزینه ای به فرم درخواست اضافه شده و این امکان را می دهد که کاربر تصویر گواهی پزشک و یا گواهی مرکز پزشکی که برای کاربر استراحت تجویز کرده را همراه با درخواست ضمیمه کرده و ارسال نماید.

طبیعتاً این درخواست در مأموریت ها می تواند با درخواست مرخصی متفاوت باشد.

در نتیجه این فرم بسته به نوع درخواست کاربر مثلاً درخواست رزرو غذا، درخواست مرخصی یا مأموریت تغییر می نماید و فرم مناسب با همان درخواست در اختیار کاربر قرار گرفته که باید تکمیل و ارسال شود.

لازم است ذکر شود که در خصوص درخواست ها چه کسانی تصمیم گیری می نمایند؟ مابقی کاربران همگی دو صندوق ارسال و دریافت و همچنین یک صندوق پیش نویس دارند.

صندوق ارسالی، برای ارسال درخواست استفاده می شود ولی صندوق دریافت برای درخواست هایی است که برای مقام های تصمیم گیرنده ارسال می شوند تا در مورد آن ها نظر داده و آن ها را تأیید یا رد نمایند؛

اما صندوق دریافت برای کاربران معمول نیز استفاده دیگری دارد. در فرم های درخواست گزینه ای با عنوان جانشین وجود دارد و اگر یک کاربر، شخص دیگری را به عنوان جانشین خود در درخواست معرفی نماید، قبل از اینکه درخواست در پنل مدیران تصمیم گیرنده برای تصمیم گیری قرار گیرد، وارد صندوق دریافتی جانشین می شود.

جانشین باید این درخواست را تأیید یا رد نماید و در صورت تأیید شدن، درخواست جانشینی توسط فرد جانشین با درخواست تازه، وارد فرآیند گردش کار شده و به پنل مدیران تصمیم گیرنده ارسال می شود و مدیران تصمیم گیرنده نیز زمانی که گردش کار درخواست را مشاهده می کنند، متوجه می شوند که شخص جانشین درخواست را به عنوان جانشین تأیید نموده و جانشینی کاربر اولیه و شخصی که درخواست اصلی را داده، بر عهده گرفته است.

در صندوق دریافت زمانی که مدیر روی یک درخواست کلیک می کند، اطلاعات قبلی را می تواند ملاحظه کند و در مورد درخواست قابلیت تصمیم گیری دارد؛ می تواند درخواست را رد کند یا آن را تأیید نماید.

درصورتی که درخواست رد شود، در صفحه ای که برای مدیر باز می شود می تواند توضیحاتی در خصوص درخواست نوشته و فرد درخواست دهنده می تواند این توضیحات را مطالعه کند.

به طور مثال توضیح مدیر در مورد اینکه چرا با درخواست فرد مخالفت شده است و همچنین درصورتی که درخواست تأیید شود، باز هم توضیحات برای فرد قابل ارسال می باشد اما توضیحاتی که در حالت تأیید نوشته می شود توسط افراد زیردست یا افرادی که از قبل در رویه درخواست بودند، قابل رؤیت نیست و فقط افراد بالا دستی مدیر هستند که می توانند توضیحاتی را که در تأیید این درخواست نوشته شده است، ملاحظه نمایند.

علت این کار این است که شاید به طور مثال ملاحظاتی در میان باشد و مدیر بخواهد این ملاحظات را به مدیر ارشد خود اعلام نماید.

برای اینکه این ملاحظات جنبه عمومی پیدا نکند چنین تدبیری اندیشیده شده تا ملاحظات و توضیحات مربوطه با تأیید و توسط مدیر بالادستی فقط دیده شود و زمانی که همه مدیران تمامی تصمیم گیری ها را انجام دادند و کلیه روند این درخواست کامل و تأیید گردید، این درخواست به عنوان یک درخواست تأیید شده جنبه حکم گرفته و می تواند روزانه یا ساعتی باشد.

بدین معنا که یک مرخصی ساعتی به حکم مرخصی ساعتی و مرخصی روزانه به حکم مرخصی روزانه تبدیل می شود و در منوی حکم ها نیز قابل مشاهده است.

حال اگر این تردد، تردد مربوط به این حکم و یا این درخواست، قبلاً انجام شده باشد، بعد از تأیید کلی مدیرانی که در روند مشاهده بوده اند، این تردد که در منوی تردد ها از حالت در حال بررسی به حالت تأیید شده یا بسته است به تصمیم مدیران رد شود، تغییر وضعیت پیدا کرده و از این به بعد وضعیت این درخواست نیز در تاریخچه درخواست ها قابل مشاهده است.

نکته دیگری که در مورد درخواست ها لازم است به آن اشاره کرد این است که هر کاربری که درخواستی را ارائه می کند، قبل از تصمیم گیری مدیران این امکان برای او فراهم است که درخواست خود را ویرایش نموده یا درخواست خود را پاک کند و درخواست جدیدی ایجاد نماید و اطلاعات مربوط به درخواست را تغییر دهد.

اما به محض اینکه اولین تصمیم گیری در خصوص درخواست در اولین سطح تصمیم گیری انجام شد، دیگر امکان ویرایش یا حذف درخواست برای درخواست دهنده وجود نخواهد داشت و درصورتی که این درخواست تبدیل به حکم شود، برای لغو آن لازم است که کاربر یک درخواست لغو حکم ارائه کرده یا از طریق مکاتبات با ادمین نرم افزار و مدیران تصمیم گیرنده درخواست مبنی بر لغو حکم ارائه دهد تا حکم لغو شود.

لغو حکم از طریق منوی لغو حکم امکان پذیر است و درصورتی که به درخواست لغو حکم دسترسی داشته باشند و با این درخواست موافقت شود، می توان حکم را لغو نمود.

نکته ی بعدی که در خصوص درخواست ها لازم است به آن پرداخته شود مربوط به الگوهای درخواست است.

الگوهای درخواست برای بازه های زمانی مشخصی که در هنگام تعریف الگو توسط نرم افزار از کاربران دریافت می شود، محدودیت های مدنظر کاربر را در درخواست ها اعمال می کند.

به این ترتیب که درخواست قبل از اینکه برای تصمیم گیری وارد پنل مدیران شود، شرایطی که در الگو ها تعریف شده است در مورد درخواست کنترل شده و درصورتی که این شرایط احراز گردد و شرایط درخواست صحیح باشد، درخواست جهت تصمیم گیری به پنل مدیران ارسال می شود.

حال باید دید این شرایط چگونه است؟ این شرایط بسته به نوع درخواست اگر درخواست روزانه باشد یک حالت داشته و اگر ساعتی باشد حالت دیگر؛

اما نکته کلی که در همه درخواست ها مشترک است این است که می توان تعیین کرد که درخواست شخص درخواست کننده برای چند روز قبل یا چند روز بعد باشد، یعنی می توان تعریف نمود که یک کاربر فقط قبل از اینکه به مرخصی برود باید درخواست را ارسال نماید و یا در بازه زمانی بیست و چهار ساعت قبل در الگو ها تعریف می شود که حداقل یک روز قبل از روز مرخصی باید درخواست ارسال شود و همچنین یک کاربر به عنوان مثال، حداکثر می تواند برای ۲۰ روز بعد درخواست مرخصی را ارسال کند.

به این ترتیب محدوده زمان درخواست را تعریف نموده سپس به اینجا باید مشخص نمود که چند درخواست روزانه در ماه و چند درخواست روزانه در سال می تواند از این نوع خاص داشته باشد. به طور مثال یک فرد، بیست و شش روز درخواست مرخصی استحقاقی در سال و حداکثر سه روز در ماه درخواست مرخصی استحقاقی می تواند داشته باشد.

برای درخواست های ساعتی به این ترتیب خواهد بود که مقدار ساعت در روز، در هفته، در ماه و در سال در الگو ها تعیین و ثبت شده و زمانی که یک کاربر درخواست مرخصی ساعتی دهد، این شرایط در مورد او کنترل می شود و درصورتی که هر کدام از این شرایط را نداشته باشد، درخواست از نظر سقف یا میزان درخواست کاربر با پیغام خطای مناسب مشخص می شود و به این ترتیب درخواستی وارد پنل مدیران می شود که این شرایط ابتدایی در مورد آن کنترل و تایید شده باشد.

به این ترتیب می توان برای هر نوع درخواست شرایط خاص خود را تنظیم نمود و نرم افزار در هنگام مواجهه با این شرایط آن ها را کنترل می نماید.

بعد از منوی الگو نوبت به انتساب است. الگوهایی که برای مدیریت درخواست ها طراحی می شود، می تواند از طریق منوی انتساب به افراد یا دپارتمان ها و پست ها انتساب داده شود، دقیقا همانند سایر موضوعاتی که باید انتساب داده شوند.

در مرحله بعد، روند مطرح می شود.

روند، گردش کاری است که درخواست بر مبنای آن، تأیید و تصویب شود و طبیعتاً می تواند برای هر نوع درخواست و برای هر کاربر یا دپارتمان یا هر ترکیبی از فرد و دپارتمان متفاوت باشد.

به این ترتیب که درخواست مرخصی استحقاقی یک پرسنل می تواند یک روند داشته باشد و مرخصی استحقاقی برای پرسنل دیگر روند دیگری داشته باشد. در رابطه با هر درخواست می توان از روندهای جداگانه برای تأیید و تصویب استفاده نمود و این روندها دوباره شامل افراد خاصی می شوند.

اولین چیزی که در روند باید تعریف شود نام روند است. سپس درخواست دهنده مشخص می شود مثلاً فردی به عنوان درخواست دهنده در آن روند انتخاب می شود و بعد از آن نوع درخواستی که قرار است روند در مورد آن اجرا شود، انتخاب می گردد.

بعد از انتخاب نوع درخواست، مراحل تأیید و تصویب وجود دارد. در تعداد این مراحل و تأیید کننده ها، تصویب کننده ها و سلسله مراتب آن ها هیچ محدودیتی وجود ندارد. در هر مرحله نیز می توان تعداد افراد دلخواهی را به عنوان تأیید کننده و تصویب کننده مشخص نمود.

زمانی که دو نفر هم زمان در یک مرحله باید در مورد آن درخواست تصمیم گیری نمایند، نسبت به یکدیگر ارجحیتی ندارند. یعنی اولین تصمیم چه رد و چه تأیید باشد، درخواست را از آن مرحله به مرحله بعدی خواهد فرستاد و در مرحله بعد نیز به همین ترتیب.

در خصوص تأیید کننده ها و تصویب کننده ها گزینه ای در نرم افزار رادن به نام تأیید توسط جایگاه ارشد وجود دارد.

اگر این گزینه فعال شود، در مرحله اول هر درخواست کننده این نرم افزار، جایگاه پیش فرض خود را پیدا کرده و درخواست را برای تأیید به آن ارسال می نماید.

در مرحله دوم اگر مجددا تأیید توسط جایگاه ارشد اعلام شود، این بار کسی که تأیید قبلی را انجام داده، باید به عنوان درخواست کننده و جایگاه ارشد همان تأیید کننده مرحله قبل که در حقیقت تأیید کننده دوم خواهد بود.

محدودیتی در انتخاب تأیید کننده وجود ندارد زیرا می توان یک کاربر را از هر جای چارت به عنوان تأیید کننده یا تصویب کننده درخواست تعیین کرد و درخواست برای او خواهد رفت. در این رابطه محدودیتی وجود ندارد که حتماً باید عضو واحد خاصی باشد.

امید است که با این امکانات روند درخواست یا روندهای خیلی کاربردی نزدیک به میل مشتری باشند.

قسمت دیگری که در کنسول درخواست ها وجود دارد منوی وضعیت است.

منوی وضعیت، مشخص می کند که درخواست ها در چه مرحله ای هستند: تأیید، تصویب یا در حال بررسی! می توان درخواست ها را بر مبنای وضعیت، فیلتر نمود.

درنهایت نوبت به تاریخچه درخواست است. تاریخچه درخواست قسمتی است که درخواست های گذشته و آن هایی را که انجام شده اند نمایش داده و می توان درخواست ها را بر اساس تأیید شده ها، تصویب شده ها، رد شده ها و بر مبنای زمان، فیلتر نمود و به این ترتیب وضعیت درخواست توضیح داده می شود.

حکم در منوی حکم ها لغو شده و دیگر محاسبات مربوط به آن انجام نخواهد شد.