در منوی دستگاه ها ، نرم افزار این قابلیت را به شما می دهد که بتوانید مدیریت دستگاه های حضور و غیاب را از طریق نرم افزار انجام دهید.

شما برای اینکه یک دستگاه را به نرم افزار تحت وب اضافه نمایید، کافی است از منوی دستگاه ها، کلید افزودن را بزنید؛ فرمی برای شما باز می شود که در آن، نام دستگاه و اگر توضیحاتی را مدنظر دارید، می توانید وارد کنید. آدرس IP دستگاه، پورت دستگاه و رمز عبور شبکه را در آن ست می کنید و بعد از آن، نوع دستگاه را انتخاب می کنید.

شما هر نوعی از دستگاه را که انتخاب کنید، امکاناتی که نرم افزار در اختیارتان قرار می دهد، با توجه به نوع آن دستگاه متفاوت خواهد بود؛

به طور مثال، اگر از منوی دستگاه، رادن سری T را انتخاب کنید، امکاناتی که دستگاه رادن سری T دارد، برای شما نمایش داده می شود و شما در حقیقت ارتباطتان با آن دستگاه، با توجه به نوع دستگاه، تنظیم می شود.

شما می توانید کلیدهای روی دستگاه را مدیریت کنید؛

به طور مثال، می توانید انتقال اثر انگشت، انتقال اطلاعات کارت و انتقال پرسنل را در دستگاه داشته باشید؛

اما مثلاً برای سری RF متفاوت است، این امکانات برای سری V800 و برای دستگاه های وارداتی نیز متفاوت است. هر نوعی از دستگاه را که انتخاب کنید، امکانات آن دستگاه در این قسمت برای شما نمایش داده می شود.

بعد از اینکه تنظیمات را انجام دادید، می توانید کارکنانتان را از طریق نرم افزار به دستگاه معرفی کنید؛ یعنی آن ها را انتخاب نموده و به دستگاه ارسال کنید.

بعد از اینکه کار دریافت اثر انگشت ها را انجام دادید، بسته به نوع دستگاه مثلاً در رادن سری T یا سری RF، می توانید در حقیقت اثر انگشت ها را به صورت بانک اطلاعاتی در نرم افزار ذخیره کنید و آن ها را به صورت انتخابی یا کلی، برای دستگاه های دیگر ارسال کنید.

همین موضوع در خصوص تعریف نیز هم صادق است و شما می توانید چهره هایی را که تعریف شده، به صورت یک بانک اطلاعاتی در نرم افزار نگه داری کنید و به صورت انتخابی یا به صورت کلی، برای دستگاه های RF دیگر ارسال کنید.

بعد از اینکه ارتباط با دستگاه برقرار شد، شما می توانید تردد ها و اطلاعاتی را که در دستگاه وجود دارد، از دستگاه دریافت کنید. در نظر داشته باشید که گزینه ای برای دریافت آنچه که قبلاً توسط نرم افزار دریافت شده نیز وجود دارد و در صورت فعال کردن آن، نرم افزار تردد های تکراری را که قبلاً دریافت کرده، مجدداً دریافت می کند.

همچنین وضعیت دستگاه به معنای این است که دستگاه اکنون آنلاین است و ارتباط دارد یا خیر.

هر دستگاهی با رنگ و آیکون مشخص، وضعیت ارتباطی اش دیده می شود.

همچنین از طریق تنظیم کردن یک cron job روی نرم افزار، این امکان وجود دارد که زمانی مشخص شود تا نرم افزار به صورت خودکار و بدون نیاز به اعمال کار دستی با دستگاه ها ارتباط بگیرد و اطلاعات دستگاه ها را تخلیه کرده و در دیتابیس خودش ذخیره نماید.

همچنین اگر دستگاه شما امکان پوشش سرویس را داشته باشد (بتواند به صورت خود به خود و به صورت خودکار تردد ها را به نرم افزار ارسال کند)، نرم افزار این امکان را دارد که آن تردد ها را از دستگاه به صورت آنلاین دریافت کند و در دیتابیس خود ذخیره کند.