شاید مهم ترین قسمت نرم افزار، منوی ساعت کاری باشد؛

منویی که شما با آن می توانید ساعات کاری را که در مجموعه استفاده می گردد، تعریف نمایید؛

یعنی برای هر ساعت کاری، ضرایب خاص خود را تعریف نمایید و این تعریف ها را آماده نمایید تا در شیفت ها از آن ها استفاده شود.

در منوی ساعات کاری، بعد از کلیک بر روی منوی ساعات کاری، در حقیقت با ساعات کاری تعریف شده، روبرو می شوید و امکان افزودن ساعت کاری را نیز وجود دارد.

علاوه بر اینکه هرکدام از آن ساعات کاری را می توانید کپی و ویرایش کنید و یا در صورتی که دسترسی داشته باشید، می توانید حذف کنید؛

در نتیجه برای ساعات کاری که شبیه هم هستند، ولی اختلافات جزئی با هم دارند، احتیاجی نیست که شما این ساعات کاری را هر بار از اول و از نو تعریف کنید.

می توانید یک ساعت کاری کلی و جنرال را تعریف کرده و کپی بگیرید و آن ساعت کاری کپی شده را ویرایش کنید.

به این ترتیب، با حداکثر سرعت و کمترین زمان، شما می توانید ساعات کاری که اختلافات جزئی با هم دارند را به سادگی تعریف کنید.

اما اگر بخواهید یک ساعت کاری اضافه کنید، کافی است که گزینه ی افزودن را انتخاب کنید؛ بلافاصله فرم ساعت کاری برای شما نمایش داده می شود.

اولین نکته ای که اجباری است، تکمیل کردن نام ساعت کاری می باشد.

بعد از آن شما می توانید در منو در قسمت توضیحات ساعت کاری، اگر صلاح بدانید، توضیحی درباره ی آن ساعت کاری اضافه کنید تا به طور مثال، ادمین های دیگر (کسانی که بعدها قرار است با این ساعت کاری کار کنند) بتواند از این توضیحات استفاده کنند و آن موارد و نکاتی را که در هنگام تعریف ساعت کاری به آن دقت شده، در این توضیحات ببیند و مطلع شوند.

هر ساعت کاری طبیعتاً یک زمان آغاز و یک زمان پایان دارد. در نرم افزار این امکان وجود دارد که زمان آغاز و پایان ساعت کاری الزاماً در یک روز نباشند؛

به این معنا که شما زمان آغاز را به طور مثال، ۸ صبح انتخاب می کنید و زمان پایان را هم مجدداً ۸ صبح انتخاب می کنید و از گزینه بعدی می توانید بین گزینه های همان روز، یک روز بعد و دو روز بعد، گزینه ای را انتخاب کنید تا نشان دهد که زمان ورود و زمان خروج کارکنان می تواند در یک روز تقویمی واقع نباشد و مثلاً ۸ صبح ورود داشته و ۸ صبح فردا خروج داشته باشند.

پس این گزینه در همین ابتدا فراهم است برای تعریف ساعات کاری که در حقیقت ۲۴ ساعته هستند و ساعت کاری که نیمه شب عبور می کنند و در دو روز تقویمی ادامه دارند؛ به سادگی می شود از این گزینه استفاده کرد.

بعد از تعیین زمان ورود و خروج، شما محدوده ی تردد کارکنان را انتخاب می کنید.

محدوده ی تردد کارکنان، به نرم افزار این قدرت را می دهد که درصورتی که دستگاه ها در حالت ورود و خروج نباشند و صرفاً در حالت اعلام حضور باشند (یعنی خود دستگاه به صورت اتوماتیک نوع تردد را مشخص نکند)، خود نرم افزار با استفاده از گزینه ی محدوده ی تردد کارکنان، زمانی را در نظر می گیرد که در طول این زمان همه ی کارکنان باید در حقیقت زوج تردد داشته باشند؛ یعنی ورود و خروجشان ثبت شده باشد.

این محدوده ی تردد کارکنان، به نرم افزار کمک می کند که در حالت های اعلام حضور، به سادگی ترددهای ناقص را شناسایی کند و آن ها را مشخص نماید.

طبیعتاً این نقصی است که در بسیاری از نرم افزارهای  حضور و غیاب مشاهده می شود؛ اینکه نرم افزار برای تعیین ترددهای ناقص در حالتی که ورود و خروج توسط دستگاه تدوین می شود، دچار مشکلات زیادی می شود.

این نقص در نرم افزار رادن حذف شده و با استفاده از منوی ساعت کاری و تعریف ساعت کاری، به سادگی می توان این امکان را به نرم افزار داد تا ترددهای ناقص را شناسایی کند.

بعد از ثبت ساعت کاری و مشخص کردن ساعت کاری، شما این امکان را دارید که ضرایب مربوط به آن ساعت کاری را تعریف کنید.

درخصوص اینکه این ضرایب چه هستند و چه کاری می کنند، بعداً صحبت خواهیم کرد.

شما می توانید برای هر ساعت کاری، ضرایبی برای روزهای معمول، روزهای مرخصی و روزهای تعطیل تعریف بکنید؛

به این معنا که اگر فردی که از آن ساعت کاری استفاده می کند، مرخصی بگیرد، ضرایب مرخصی به چه صورت باشد؟ اگر کسی آن ساعت کاری در روزی قرار گرفته باشد که آن روز تعطیل است، ضرایب به چه صورتی محاسبه شود؟ و برای یک روز نرمال معمولی، به چه صورت محاسبه شود؟

زمانی که صحبت از ضرایب می شود، در نظر داشته باشید که در نرم افزار رادن شما می توانید تقریباً هر مؤلفه ای را که باید محاسبه شود، به عنوان یک ضریب تعریف کنید؛

به طور مثال، ضریب کارکرد، ضریب مرخصی، ضریب تأخیر، ضریب تعجیل. همه ی این ها را شما می توانید تعریف کنید.

علاوه بر اینکه همه ی این ها را می توانید برای یک روز عادی، روز مرخصی و روز تعطیل هم تعریف کنید؛ به طور مثال، فرض کنید فردی در مرخصی به کار احضار شده است.

طبیعتاً اضافه کار در مرخصی باید برای او لحاظ شود. ضریب اضافه کار در مرخصی را شما در ضرایبتان برای روزهای مرخصی تعریف می کنید و با استفاده از این ضریب، نرم افزار می تواند میزان کارکرد آن فرد را در طول مدتی که در محل کارش بوده در روز مرخصی، محاسبه و اعمال کند.

این ضرایب اگرچه تعریفشان به ظاهر بسیار پیچیده است؛

اما این قدرت را به کاربر می دهد که بتواند ساعات کاری را با دقت بسیار بالا و با نکته سنجی بسیار زیاد، تعریف کند.

تقریباً می توان گفت که در نرم افزار  حضور و غیاب رادن، محدودیتی برای تعریف ساعت کاری وجود ندارد.

با استفاده از امکاناتی که در خصوص انتقال و ادامه ی ساعت کاری در روزهای آتی و استفاده از انواع ضرایب، شما می توانید به سادگی برای هر ساعت کاری تعیین کنید که چگونه با تأخیرات در آن ساعت برخورد شود؛

چگونه با تعجیل خروج برخورد شود؛ میزان سقف اضافه کار مجاز برای آن ساعت کاری چقدر خواهد باشد؛ و همین طور در آیتم هایی مثل اضافه کار در مرخصی و اضافه کار در مأموریت، با استفاده از این ضرایب و قوانینی که در نظر گرفته شده، به؟(دقیقه ۸:۵۰) می توانید برای نرم افزار مشخص کنید که در صورت رخداد هریک از این ضرایب و استفاده از هریک از این قانون ها، نرم افزار به چه صورتی محاسبات خودش را پیش ببرد.

در نظر داشته باشید که برای هر ضریب، می توانید اولویت در نظر بگیرید؛ یعنی اگر این ضرایب به صورت هم زمان می شد به یک ترددی اعمال شوند، اولویت اعمال به چه صورت باشد؟

علاوه بر آن، برای هر ضریبی شما می توانید تعریف بکنید که به وسیله ی ادمین نرم افزار لازم به تأیید دارند یا خیر؟

و یک نکته ی دیگر در تعیین ضرایب، این است که شما می توانید مقدار محاسبه ی این ضرایب را با هم فرق بگذارید؛

به طور مثال، شما می توانید ضریب اضافه کار را طوری تعریف کنید که هر ساعت از اضافه کار، یک و چهار دهم برابر یک ساعت کارکرد نرمال در نظر گرفته شود. حالا همین موضوع را شما برای تأخیرات، تعجیل ها، غیبت های ساعتی هم می توانید لحاظ کنید. برای اینکه مثلاً آن تأخیر یا تعجیل به میزان خودش محاسبه نشود (حالا میزان کمتر یا بیشتر)، بنا به صلاحدید شما در محاسبات لحاظ می شود.

بنابراین، این امکانات در تعریف ضرایب بود: یکی اینکه شما می توانید ضرایب مفصل و با جزئیات بسیار تعریف بکنید. ضرایب امکان این را دارند که نسبت به همدیگر، در محاسبه اولویت داشته باشند.

ضرایب این امکان را دارند که توسط ادمین احتیاج به تأیید داشته باشند و در نحوه ی محاسبشان لحاظ شود که به صورت نرمال با ضریب یک برابر آنچه اتفاق افتاده، محاسبه شود یا نه ضرایبی مثبت و منفی داشته باشد تا در محاسبه از آن ضرایب استفاده شود؛

به طور مثال، شما می توانید تعریف کنید که ضریب تأخیر یک و دو دهم برابر محاسبه شود؛ یعنی به ازای یک ساعت تأخیر، یک و دو دهم ساعت تأخیر برای فرد در نظر گرفته شود.

در خصوص اضافه کار و همچنین مأموریت، در هر ضریبی شما می توانید چنین تنظیماتی را اعمال کنید و نرم افزار در خصوص محاسبه ی ضریب ها، با دقت بسیار بالایی کار می کند و امکانات بی نظیری را در تعریف ساعات کاری با استفاده از ضرایب در اختیار مدیران قرار می دهد.