پرسنل

در قسمت پرسنل در نرم افزار رادن، می توان اطلاعات پرسنلی افراد شرکت را ثبت و ضبط نمود. در این قسمت چند تب وجود دارد که در هر یک از این تب ها اطلاعات خاصی در خصوص فرد یا پرسنلی که در حال تعریف هستند، دریافت می شود.

تب اول مربوط به اطلاعات فردی است.

در اطلاعات فردی علاوه بر مشخصات شناسنامه ای مثل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه و تاریخ تولد می توان عکس فرد را آپلود نموده، به تعداد نامحدود شماره های تماس از آن فرد را ثبت و ضبط کرد. همچنین آدرس، وضعیت تأهل و تجرد و همچنین مشخصه های بسیار خاص مثل اینکه شناسنامه صادره از کجاست و وضعیت نظام وظیفه به چه صورت است؟ همه این اطلاعات را می توان برای فردی که در نرم افزار تعریف می شود، نگهداری نمود.

تب بعدی اطلاعات کاربری نام دارد.

اطلاعات کاربری اطلاعاتی نظیر کد پرسنلی، کد شناسایی که وسیله ارتباطی نرم افزار است، وضعیت شب کار بودن یا شب کار نبودن فرد، فعال بودن یا فعال نبودن کاربر، ایمیل و رمز عبور را شامل می شود.

نکته  قابل توجه در تعریف پرسنل این است که اگر در منوی پرسنل در تب اطلاعات کاربری، ایمیل فردی ذخیره شود، آن فرد می تواند آن ایمیل را به عنوان نام کاربری برای ورود به نرم افزار استفاده نماید و رمز عبور هم به صورت پیش فرض در نظر گرفته می شود. بعد از لاگین، رمز عبور برای همه افراد قابل تغییر است و اگر در قسمت اطلاعات کاربری، کاربر فعال در نظر گرفته شود، فرد با استفاده از کد پرسنلی خود یا ایمیل اگر تعریف شده باشد و یا رمز عبور امکان دسترسی به نرم افزار را دارد. اینکه امکان دسترسی هر فرد چقدر باشد، چیزهایی است که در قسمت دسترسی ها و نقش ها تعیین می شود و به هر فردی انتصاب داده می شود.

در تب دیگری در قسمت پرسنل می توان اطلاعات مربوط به بیمه  فرد را وارد نمود.

اینکه نوع بیمه فرد به چه صورت است و از چه بیمه ای استفاده می کند، به طور مثال از بیمه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی یا بیمه نیروهای مسلح یا بیمه های دانشجویی یا غیره و اینکه شماره بیمه را هم دریافت می کند.

در قسمت دیگر، اطلاعات مربوط به قرارداد ها درج می شود.

در این منو قابلیت درج اطلاعات مربوط به تاریخ شروع و پایان قرارداد، نوع استخدام فرد، قراردادی بودن، رسمی بودن، پیمانی، ساعتی، خدماتی و حالت های مختلف دیگری که در نرم افزار دیده می شوند، وجود دارد. نکته حائز اهمیت در خصوص قرارداد این است که اگر این منو استفاده گردد، می توان نرم افزار را تنظیم نمود تا در زمان پایان قرارداد، گزارش گیری از اطلاعات آن فرد را انجام نداده و تنها در بازه قراردادی که برای فرد تعریف شده است، گزارش گیری صورت گیرد و بدین صورت اطلاعات و محاسبات اضافی داخل نرم افزار ذخیره نگردد.

در تب دیگری در منوی پرسنل، اطلاعات مالی فرد دریافت می شود.

به این ترتیب که قابلیت تعریف تعداد نامحدود شماره حساب، شماره کارت و شماره شبا برای هر فرد و توضیحات لازم در خصوص هر یک از حساب ها و ثبت و نگهداری این اطلاعات وجود دارد.

در اطلاعات پرسنل، تب دیگری به اسم اطلاعات خانوار وجود دارد.

که اگر از کنسول ثبت نام بیمه تکمیلی استفاده شود، قابلیت فعال شدن پرسنل فراهم می شود. در این تب هر فردی این امکان را دارد که اطلاعات مربوط به افراد تحت تکفل خود مثل پدر و مادر را چنانچه تحت تکفلش هستند و نیز همسر و فرزندان خود را وارد کرده و اطلاعات شناسنامه ای هر فرد را که تحت تکفل هستند، در این قسمت ذخیره نماید تا در کنسول ثبت نام بیمه تکمیلی از این اطلاعات برای درخواست صدور بیمه تکمیلی استفاده شود. همچنین می توان این اطلاعات را در گزارش های شخصی سازی در نرم افزار استفاده نموده و با سفارش شخصی سازی، انواع فیلترها را بر مبنای اطلاعاتی که در قسمت پرسنل دریافت می گردد، در اختیار داشت و گزارش ها بر مبنای این اطلاعات پرسنلی فیلتر شوند.