چارت سازمانی، یکی از مهم ترین قسمت های نرم افزار حضور و غیاب رادن است. در بسیاری از قسمت های نرم افزار، باید به چارت رجوع شود؛ اطلاعات از چارت استخراج می شود و برای محاسبات، گزارش گیری و موارد دیگر در نرم افزار، از آن استفاده می شود. بنابراین چارت سازمانی و تعریف درست آن، نکته ی بسیار مهمی است. با توجه به قابلیت هایی که در نرم افزار در نظر گرفته شده است، جهت رسم چارت های سازمانی متنوع، محدودیتی وجود ندارد؛ بدین صورت که شما می توانید چارت هر سازمانی را با استفاده از بخش چارت نرم افزار رادن ترسیم نمایید. همچنین می توانید پست های مختلف، دپارتمان های مختلف و زیر مجموعه های آن ها را تعریف نمایید.

به همین ترتیب، با این امکان، شما می توانید سطوح مختلف سازمان را به صورت کاملاً دیداری ترسیم نمایید. جا نمایی تمامی پست ها را در سازمان، به شیوه ای که مورد نیاز است، مشخص نمایید.

سپس، کارکنانی را که تعریف نموده اید، در قسمت اطلاعات پایه به چارت تخصیص دهید و به هر شخصی که آن پست را در اختیار دارد، آن را انتساب دهید. می توانید در قسمت های مختلف، دپارتمان های متفاوتی داشته باشید. هر دپارتمان می تواند زیر مجموعه ی خود را داشته باشد و تقریباً هیچ محدودیتی برای تعریف چارت سازمانی و شکل آن وجود ندارد. یکی از مهم ترین امکاناتی که در چارت سازمانی وجود دارد، ساده بودن عملکرد چارت و کاربر پسند بودن آن است.

وجود رابط کاربری مناسب به همراه کلیدهای بسیار ساده ای که در کنار هر پست یا هر دپارتمانی قرار می گیرد، به شما این امکان را می دهد که پست و دپارتمان مورد نظر را جابجا و ویرایش نمایید. همچنین پست یا دپارتمانی به زیر مجموعه ی پست یا دپارتمان مورد نظر اضافه نمایید. با استفاده از این کلیدهای کاربردی، به سادگی می توانید چارت سازمانی را برای هر نوعی از سازمان که در نظر دارید، تعریف نمایید. از طرفی دسترسی ها و امکاناتی که هر کاربر باید در اختیار داشته باشد نیز از طریق چارت قابل تعریف است؛ یعنی دسترسی هایی که تعریف شده، در چارت انتساب داده می شود. همان طور که قبلاً اشاره شد، در بسیاری از کارهایی که در نرم افزار انجام می شود، به چارت رجوع می شود و از پست ها و دپارتمان هایی که روی چارت وجود دارد، برای گزارش گیری، انتساب خصیصه ها و به همین ترتیب سایر امور استفاده می شود. شما در چارت سازمانی می توانید حتی یک شرکتی را با شعب و شاخه های بسیار تعریف نمایید. در هر شعبه، می توان چارت خاص آن شعبه را تعریف نمود، بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشد.

از سازمان های کوچک تا سازمان های بزرگ، همه می توانند از چارت سازمانی در نرم افزار رادن استفاده نمایند و در این نرم افزار، چارت سازمان خود را تنظیم نموده و از آن استفاده نمایند.

یکی دیگر از امکاناتی که در قسمت چارت سازمانی فراهم است، امکان انتقال می باشد.

شما با استفاده از این امکان، می توانید یک پست را از یک دپارتمان به دپارتمان دیگر انتقال دهید و یا یک دپارتمان را به همراه پست ها یا بدون پست های آن انتقال دهید. در خصوص حذف نیز بدین صورت است که می توانید یک پست از یک مجموعه را حذف نمایید یا یک دپارتمان را به همراه همه ی زیر مجموعه های آن یا بدون زیر مجموعه و به تنهایی حذف نمایید. این امکان، برای ویرایش چارت دست شما را باز می گذارد تا در صورتی که تغییری در چارت سازمانی به وجود آمد، به سادگی بتوانید آن تغییرات را اعمال نمایید و چارت سازمانی را به روز نگه دارید. دقت داشته باشید که یکی از نکات مهم این است که اگر در چارت، پستی را تعریف کردید و آن پست در قسمتی از نرم افزار مورد استفاده بود، در هنگام حذف یا انتقال آن ها، شما با پیغام های هشدار مواجه خواهید شد و امکان دارد که نرم افزار برحسب استفاده از آن پست یا آن دپارتمان، جلوی برخی از جابجایی ها یا حذف ها را بگیرد.